ВНИМАНИЕ!!! ВИНАГИ СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ИЗДЕЛИЯТА

КОЙ И КАК ИМА ПРАВО ДА ТЪРГУВА С УВЕСЕЛИТЕЛНИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ:

Фирмите, съхраняващи и търгуващи с увеселителни пиротехнически изделия, следва да знаят, че за извършване на, такава дейност
трябва да имат надлежно издадено разрешение от звената „Контрол над общоопасните средства” /КОС/ на МВР.
Изделията следва да се съхраняват и продават само в оригиналната заводска опаковка и да бъдат придружени с инструкция за употреба
и безопасност на български език.
Забранява се продажбата на видимо повредени пиротехнически изделия. Те подлежат на незабавно бракуване и унищожаване по
съответен ред.
Пиротехническите изделия се делят на 4 класа, като съгласно Правилника за прилагане на ЗКВВООБ 1-ви клас включва изделията,
които могат да се използват в закрити помещения и се продават без оглед на възрастта, от 2-ри до 4-ти клас могат да се продават
само на пълнолетни граждани и само до 5кг. общо тегло, а за 3-ти и 4-ти при закупуване се изисква издадено разрешение от МВР.
Извършването на търговска дейност с пиротехнически изделия в магазини без издадено разрешение, както и при неправилно съхранение
се наказва съгласно чл.28 и чл. 26 от Закона за контрол над ВВООБ с глоба от 500 до 2 000 лева или с имуществена санкция в размер
от 1 000 до 5 000 лева.

 

УПОТРЕБАТА НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Съгласно чл. 38, ал. 2 – Правилника за прилагане на ЗКВВООБ е забранена употребата в превозни средства, закрити помещения,
в близост до леснозапалими материали, както и в районите на болници, детски градини, училища църкви и приюти.
Възпламеняването на бомбички, пиратки и фойерверки, не е съвсем безопасно развлечение. Когато при възпламеняване се задържат
в ръка или близо до лицето и косата, когато се употребяват в закрити помещения, могат да предизвикат локални изгаряния и травми.
Травми на крайниците може да предизвика и настъпването им с крак.
Пиротехническите изделия от 2-ри,3-ти и 4-ти клас са предназначени за използване само НА ОТКРИТО! Не хвърляйте безразборно
фойерверки и бенгалски огън ! Не разрешавайте на малките деца да си играят с кибрит, бенгалски огън, сигнални ракети и фойерверки!
На по-големите деца разяснете какви са опасностите при тяхното използване! Внимавайте с употребата на алкохол,когато ползвате
фойерверки!

Спазвайте законовите изисквания за притежание и използване на фойерверки. Четете всички упътвания и предупреждения на всеки етикет,
за да сте наясно с начините за използване им. Никога не използвайте фойерверките на закрито или в стъклени, или метални контейнери.
Особено опасна е практика да се възпламеняват пиратките, след като се поставят в бутилка или друг съд. Детонацията в тясното
пространство разбива бутилката и отхвърчащите стъкла могат да причинят сериозни наранявания не само на ползващия пиротехническото
изделие, но и на случайно преминаващи хора. Използвайте подходящи средства за запалване на фойерверките – кибрит, специални
драскала за пиратки или специални електрозапалки, които ще ви позволят да бъдете на достатъчно безопасно разстояние.

Ако е необходимо използвайте джобно фенерче, за да можете да различите фитила в тъмното, но не поставяйте в близост до фойерверка
лесно запалими материали, които могат да се взривят. Запалете фойерверка и бързо се отдалечете. Не използвайте неизправни или
самоделно направени фойерверки! Ако закупеният от вас фойерверк не се възпламени, оставете го настрана и изчакайте около 5 минути,
след което го залейте с вода. Когато използвате фойерверки, постарайте се да разполагате с вода или пожарогасител, които могат да ви
бъдат полезни при евентуално възникнал пожар. Внимавайте с фойерверките, когато духа силен вятър. Зарята може да се разпространи
в посока на наблюдаващите. Внимавайте при пренасянето на фойерверките! Постарайте се да предотвратите евентуалното им изпускане.

Никога не пушете, когато носите пиротехническо изделие със себе си. Не използвайте фойерверките като оръжие! Никога не насочвайте и
не хвърлайте фойерверки към хора или предмети. Бъдете внимателни с животните около вас! Шумът и светлините от фойерверките често
плашат домашните любимци, затова се убедете, че те са прибрани и затворени вкъщи, докато вие правите заря. Купувайте фойерверки от
лицензирани магазини. Подхождайте с респект към фойерверките, защото използвани по неподходящ начин, те се превръщат в опасност!