• Времетраенето на пиротехническото шоу
• Броя на изстрелите
• Видовете пиро ефекти
• Интензитета на изстрелите и наситеността на изстрелите
• Използваните консумативи (пиро запалки, фитили, средства за ограждане, монтажни елементи)
• Диаметъра на използваните звездни снаряди и мортири за

1
Общо ЛВ.