.: УСТРОЙСТВО НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ :.

КАК СА НАПРАВЕНИ ?
– Пиротехническите изделия имат следното устройство – хартиен корпус, съдържащ разпръскващ заряд, звезди и други пироелементи,
както и специални вторични ефекти /сирени, бомбети и т.н./. Снабден е със дистанционен закъснител, който се възпламенява от
изхвърлящия заряд /черен барут/. Многократно взривяващите се снаряди се състоят от отделни контейнери, разделени от диск от много
твърд картон и запалващи се чрез закъснители за определено време. Всеки контейнер си има свой разпръскващ заряд, който гърми и
разпръсква звездите.

КАК СЕ СВЪРЗВАТ ?
– Електрическите възпламенители запалват фитила, който активира изхвърлящия заряд, изстрелващ снаряда от стоманената мортира,
укрепена в пясъка, запалвайки закъснителя, разположен в основата на снаряда.

КАК СЕ ИЗСТРЕЛВАТ ?
– Звездните снаряди се изстрелват от специални установки с мортири укрепени с пясък, снарядите могат да се активират и чрез компютър,
в който е програмирана хореографската последователност.